Recent content

Some of our researchers in research field
IQQO Meeting Hall
Fishery research
We do for maximizing productivity
IQQO HQ Complex
Our research empowers women
Researcher at field
TypeTitleAuthorRepliesLast updated
Basic pageResearch Directorates admin02 weeks 1 day ago
Basic pageAdministrative Directors Manager02 weeks 1 day ago
Basic pageGallery admin02 weeks 1 day ago
ArticleA one day consultative workshop was held at Oromia Agricultural Research Institute Manager02 weeks 2 days ago
Basic pageCrop Research Directorate admin02 weeks 2 days ago
Basic pageCoffee and Tea Research Directorate Manager03 weeks 16 hours ago
ArticleSagantaan Guddina Qonnaa (AGP II) IQQO Leenjii Dandeettii Dubartootaa Cimsu Kenne Manager03 weeks 2 days ago
Basic pageTechnology Multiplication Research Directorate admin01 month 3 days ago
Basic pageDirector General admin01 month 3 days ago
Basic pageAsela Agricultural Engeneering Research Center admin01 month 4 days ago
ArticleGamaggamni Wixinee Qorannoo kan Bara 2010 Geggeeffamaa ture Goolabame Manager01 month 2 weeks ago
ArticleGuyyaan Kabaja Ayyaana Farra Malaammaltummaa IQQOtti kabajame Manager02 months 1 day ago
ArticleAGP-II Annual Review meeting, 12-16 Feb 2018, Adama Manager02 months 4 days ago
ArticleLeenjiin Mirga Bilisummaa Odeeffannoo Irratti Kenname Manager02 months 1 week ago
ArticleWoorkishooppiin Xiinxala Hudhaalee Omisha Qonnaa irratti kan xiyyeeffate galma Inistiititiyuutii Qorannoo Qonna Oromiyaatti eegalameera. Manager03 months 1 week ago
ArticleAgricultural Production Constraint Analysis Validation workshop, 23-24 November 2017 Manager03 months 1 week ago
Article Leenjiin Dandeettii Qorattoota Jalqabaa Cimsu kan marsaa duraa IQQOtti Kennamaa Jira Manager03 months 1 week ago
ArticleGodina Booranaatti Horsiisee Bultootni Godinichaa Teknoolojii Qonnaa Irraa Fayyadamoo Ta’uu Isaanii Himan Manager03 months 1 week ago
ArticleSagaantaan Daawwannaa Dirree Giddugaleessa Qorannoo Qonna Sinaanaatti Geggeeffame Manager03 months 1 week ago
ArticleAanaa Goorootti Qonnaan Bultootni kilaastaraan shuqoo omishaan Bu’aa Abdachiisaa argachaa jiraachuu himan Manager03 months 1 week ago
ArticleGiddugaleessi Qorannoo Qonna Sinaanaa Machaaraa Waliin ta’uun sanyiii Bunaa Irratti Qorannooo Geggeessaa Jira Manager03 months 1 week ago
ArticleLeenjii Hoggansaa ‘leadership training’ IQQOtti Kennamaa Jira Manager03 months 1 week ago
Article Leenjiin Dandeettii Qorattoota Cimsu kan marsaa laman kennamaa turee xumuramee jira Manager03 months 1 week ago
Basic pageAdami Tullu Agricultural Research Center admin04 months 4 weeks ago
Basic pagepublications Manager05 months 1 week ago