Recent content

Some of our researchers in research field
IQQO Meeting Hall
Fishery research
We do for maximizing productivity
IQQO HQ Complex
Our research empowers women
Researcher at field
TypeTitleAuthorRepliesLast updated
ArticleGargaarsa Lammilee Buqqa’aniif taasifame Manager01 month 4 days ago
Basic pageResearch Directorates admin02 months 1 week ago
Basic pageAdministrative Directors Manager02 months 1 week ago
Basic pageGallery admin02 months 1 week ago
ArticleA one day consultative workshop was held at Oromia Agricultural Research Institute Manager02 months 1 week ago
Basic pageCrop Research Directorate admin02 months 1 week ago
Basic pageCoffee and Tea Research Directorate Manager02 months 2 weeks ago
ArticleSagantaan Guddina Qonnaa (AGP II) IQQO Leenjii Dandeettii Dubartootaa Cimsu Kenne Manager02 months 2 weeks ago
Basic pageTechnology Multiplication Research Directorate admin03 months 16 hours ago
Basic pageDirector General admin03 months 17 hours ago
Basic pageAsela Agricultural Engeneering Research Center admin03 months 1 day ago
ArticleGamaggamni Wixinee Qorannoo kan Bara 2010 Geggeeffamaa ture Goolabame Manager03 months 2 weeks ago
ArticleGuyyaan Kabaja Ayyaana Farra Malaammaltummaa IQQOtti kabajame Manager03 months 4 weeks ago
ArticleAGP-II Annual Review meeting, 12-16 Feb 2018, Adama Manager04 months 1 day ago
ArticleLeenjiin Mirga Bilisummaa Odeeffannoo Irratti Kenname Manager04 months 1 week ago
ArticleWoorkishooppiin Xiinxala Hudhaalee Omisha Qonnaa irratti kan xiyyeeffate galma Inistiititiyuutii Qorannoo Qonna Oromiyaatti eegalameera. Manager05 months 5 days ago
ArticleAgricultural Production Constraint Analysis Validation workshop, 23-24 November 2017 Manager05 months 5 days ago
Article Leenjiin Dandeettii Qorattoota Jalqabaa Cimsu kan marsaa duraa IQQOtti Kennamaa Jira Manager05 months 5 days ago
ArticleGodina Booranaatti Horsiisee Bultootni Godinichaa Teknoolojii Qonnaa Irraa Fayyadamoo Ta’uu Isaanii Himan Manager05 months 5 days ago
ArticleSagaantaan Daawwannaa Dirree Giddugaleessa Qorannoo Qonna Sinaanaatti Geggeeffame Manager05 months 5 days ago
ArticleAanaa Goorootti Qonnaan Bultootni kilaastaraan shuqoo omishaan Bu’aa Abdachiisaa argachaa jiraachuu himan Manager05 months 5 days ago
ArticleGiddugaleessi Qorannoo Qonna Sinaanaa Machaaraa Waliin ta’uun sanyiii Bunaa Irratti Qorannooo Geggeessaa Jira Manager05 months 5 days ago
ArticleLeenjii Hoggansaa ‘leadership training’ IQQOtti Kennamaa Jira Manager05 months 5 days ago
Article Leenjiin Dandeettii Qorattoota Cimsu kan marsaa laman kennamaa turee xumuramee jira Manager05 months 5 days ago
Basic pageAdami Tullu Agricultural Research Center admin06 months 3 weeks ago