Recent content

Some of our researchers in research field
IQQO Meeting Hall
Fishery research
We do for maximizing productivity
IQQO HQ Complex
Our research empowers women
Researcher at field
TypeTitleAuthorRepliesLast updated
ArticleRelease of Improved Crop and Forage Varieties Manager01 week 20 hours ago
ArticleGamaggamni Geggeeffamaa Ture Milkiin Goolabame Manager01 week 1 day ago
ArticleGamaggamni Karooraa fi Raawwii Adeemsifame Manager01 week 1 day ago
ArticleIbsa Gaddaa Inistiitiyuutii Qorannoo Qonnaa Oromiyaa(IQQO) Manager01 month 2 weeks ago
ArticleGamaggamni piroojektoota Qorannoon hojiin isaanii dhume geggeeffame Manager01 month 2 weeks ago
Articleከፍተኛ የግብርና ተመራማሪዎችና ባለሙያዎች የተሳተፉበት በኦሮሚያ ክልል የግብርና ትራስፎርሜሽን ችግሮች ላይ የሚወያይ አውደ-ጥናተ ተካሄደ፡፡ Manager02 months 17 hours ago
ArticleGargaarsa Lammilee Buqqa’aniif taasifame Manager03 months 5 days ago
Basic pageResearch Directorates admin04 months 1 week ago
Basic pageAdministrative Directors Manager04 months 1 week ago
Basic pageGallery admin04 months 1 week ago
ArticleA one day consultative workshop was held at Oromia Agricultural Research Institute Manager04 months 2 weeks ago
Basic pageCrop Research Directorate admin04 months 2 weeks ago
Basic pageCoffee and Tea Research Directorate Manager04 months 2 weeks ago
ArticleSagantaan Guddina Qonnaa (AGP II) IQQO Leenjii Dandeettii Dubartootaa Cimsu Kenne Manager04 months 3 weeks ago
Basic pageTechnology Multiplication Research Directorate admin05 months 1 day ago
Basic pageDirector General admin05 months 1 day ago
Basic pageAsela Agricultural Engeneering Research Center admin05 months 2 days ago
ArticleGamaggamni Wixinee Qorannoo kan Bara 2010 Geggeeffamaa ture Goolabame Manager05 months 2 weeks ago
ArticleGuyyaan Kabaja Ayyaana Farra Malaammaltummaa IQQOtti kabajame Manager05 months 4 weeks ago
ArticleAGP-II Annual Review meeting, 12-16 Feb 2018, Adama Manager06 months 2 days ago
ArticleLeenjiin Mirga Bilisummaa Odeeffannoo Irratti Kenname Manager06 months 1 week ago
ArticleWoorkishooppiin Xiinxala Hudhaalee Omisha Qonnaa irratti kan xiyyeeffate galma Inistiititiyuutii Qorannoo Qonna Oromiyaatti eegalameera. Manager07 months 6 days ago
ArticleAgricultural Production Constraint Analysis Validation workshop, 23-24 November 2017 Manager07 months 6 days ago
Article Leenjiin Dandeettii Qorattoota Jalqabaa Cimsu kan marsaa duraa IQQOtti Kennamaa Jira Manager07 months 6 days ago
ArticleGodina Booranaatti Horsiisee Bultootni Godinichaa Teknoolojii Qonnaa Irraa Fayyadamoo Ta’uu Isaanii Himan Manager07 months 6 days ago