Recent content

Some of our researchers in research field
IQQO Meeting Hall
Fishery research
We do for maximizing productivity
IQQO HQ Complex
Our research empowers women
Researcher at field
TypeTitleAuthorRepliesLast updated
Articleከፍተኛ የግብርና ተመራማሪዎችና ባለሙያዎች የተሳተፉበት በኦሮሚያ ክልል የግብርና ትራስፎርሜሽን ችግሮች ላይ የሚወያይ አውደ-ጥናተ ተካሄደ፡፡ Manager01 year 5 months ago
ArticleGargaarsa Lammilee Buqqa’aniif taasifame Manager01 year 6 months ago
Basic pageResearch Directorates admin01 year 8 months ago
Basic pageAdministrative Directors Manager01 year 8 months ago
ArticleA one day consultative workshop was held at Oromia Agricultural Research Institute Manager01 year 8 months ago
Basic pageCrop Research Directorate admin01 year 8 months ago
Basic pageCoffee and Tea Research Directorate Manager01 year 8 months ago
ArticleSagantaan Guddina Qonnaa (AGP II) IQQO Leenjii Dandeettii Dubartootaa Cimsu Kenne Manager01 year 8 months ago
Basic pageTechnology Multiplication Research Directorate admin01 year 8 months ago
Basic pageDirector General admin01 year 8 months ago
Basic pageAsela Agricultural Engeneering Research Center admin01 year 8 months ago
ArticleGamaggamni Wixinee Qorannoo kan Bara 2010 Geggeeffamaa ture Goolabame Manager01 year 9 months ago
ArticleGuyyaan Kabaja Ayyaana Farra Malaammaltummaa IQQOtti kabajame Manager01 year 9 months ago
ArticleAGP-II Annual Review meeting, 12-16 Feb 2018, Adama Manager01 year 9 months ago
ArticleLeenjiin Mirga Bilisummaa Odeeffannoo Irratti Kenname Manager01 year 10 months ago
ArticleWoorkishooppiin Xiinxala Hudhaalee Omisha Qonnaa irratti kan xiyyeeffate galma Inistiititiyuutii Qorannoo Qonna Oromiyaatti eegalameera. Manager01 year 10 months ago
ArticleAgricultural Production Constraint Analysis Validation workshop, 23-24 November 2017 Manager01 year 10 months ago
Article Leenjiin Dandeettii Qorattoota Jalqabaa Cimsu kan marsaa duraa IQQOtti Kennamaa Jira Manager01 year 10 months ago
ArticleGodina Booranaatti Horsiisee Bultootni Godinichaa Teknoolojii Qonnaa Irraa Fayyadamoo Ta’uu Isaanii Himan Manager01 year 10 months ago
ArticleSagaantaan Daawwannaa Dirree Giddugaleessa Qorannoo Qonna Sinaanaatti Geggeeffame Manager01 year 10 months ago
ArticleAanaa Goorootti Qonnaan Bultootni kilaastaraan shuqoo omishaan Bu’aa Abdachiisaa argachaa jiraachuu himan Manager01 year 10 months ago
ArticleGiddugaleessi Qorannoo Qonna Sinaanaa Machaaraa Waliin ta’uun sanyiii Bunaa Irratti Qorannooo Geggeessaa Jira Manager01 year 10 months ago
ArticleLeenjii Hoggansaa ‘leadership training’ IQQOtti Kennamaa Jira Manager01 year 10 months ago
Article Leenjiin Dandeettii Qorattoota Cimsu kan marsaa laman kennamaa turee xumuramee jira Manager01 year 10 months ago
Basic pageAdami Tullu Agricultural Research Center admin02 years 2 weeks ago