Recent content

Some of our researchers in research field
IQQO Meeting Hall
Fishery research
We do for maximizing productivity
IQQO HQ Complex
Our research empowers women
Researcher at field
TypeTitleAuthorRepliesLast updated
ArticleSirna Badhaasa Qonnaan Bultoota Adda Duree Marsaa 12ffaa Irratti Giddugaleessonni IQQO Badhaafaman Manager01 year 7 months ago
ArticleGamaggamni Hojii Qorannoo Sagantaa Guddina Qonnaa (AGP-II)n Deeggaramee Geggeeffamaa ture Milkiin Goolabame Manager01 year 7 months ago
ArticleGamaggamni Hojiilee Qorannoo Sagantaa Guddina Qonnaa (AGP-II) Deeggaramu Geggeeffamaa Jira Manager01 year 7 months ago
ArticleGiddugaleessa Qorannoo Qonna Sinaanaatiin Guyyaan Daawwannaa Dirree Geggeeffame Manager01 year 9 months ago
ArticleOromia Agricultural Research Institute (IQQO) has conducted field day program Manager01 year 10 months ago
ArticleInistiitiyuutiin Qorannoo Qonnaa Oromiyaa Guyyaa Ayyaana Qonnaan Bultootaa Gaggeesse Manager01 year 10 months ago
ArticleWoorkishooppiin Gamaggama Caasaa Ijaarsa ‘Design’ Jallisii AGP-IIn Deeggaramu Geggeeffame Manager01 year 11 months ago
Basic pageGallery admin01 year 11 months ago
ArticleGamaggamni Yaaliiwwan Qorannoo Geggeeffamaa Ture Milkiin Goolabame Manager01 year 11 months ago
Basic pageGamaggamni Yaaliiwwan Qorannoo Geggeeffamaa Ture Milkiin Goolabame Manager01 year 11 months ago
ArticleRelease of Improved Crop and Forage Varieties Manager02 years 1 month ago
ArticleGamaggamni Geggeeffamaa Ture Milkiin Goolabame Manager02 years 1 month ago
ArticleGamaggamni Karooraa fi Raawwii Adeemsifame Manager02 years 1 month ago
ArticleIbsa Gaddaa Inistiitiyuutii Qorannoo Qonnaa Oromiyaa(IQQO) Manager02 years 3 months ago
ArticleGamaggamni piroojektoota Qorannoon hojiin isaanii dhume geggeeffame Manager02 years 3 months ago
Articleከፍተኛ የግብርና ተመራማሪዎችና ባለሙያዎች የተሳተፉበት በኦሮሚያ ክልል የግብርና ትራስፎርሜሽን ችግሮች ላይ የሚወያይ አውደ-ጥናተ ተካሄደ፡፡ Manager02 years 3 months ago
ArticleGargaarsa Lammilee Buqqa’aniif taasifame Manager02 years 4 months ago
Basic pageResearch Directorates admin02 years 5 months ago
Basic pageAdministrative Directors Manager02 years 5 months ago
ArticleA one day consultative workshop was held at Oromia Agricultural Research Institute Manager02 years 5 months ago
Basic pageCrop Research Directorate admin02 years 5 months ago
Basic pageCoffee and Tea Research Directorate Manager02 years 5 months ago
ArticleSagantaan Guddina Qonnaa (AGP II) IQQO Leenjii Dandeettii Dubartootaa Cimsu Kenne Manager02 years 6 months ago
Basic pageTechnology Multiplication Research Directorate admin02 years 6 months ago
Basic pageDirector General admin02 years 6 months ago