Recent content

Some of our researchers in research field
IQQO Meeting Hall
Fishery research
We do for maximizing productivity
IQQO HQ Complex
Our research empowers women
Researcher at field
TypeTitleAuthorRepliesLast updated
Basic pageAsela Agricultural Engeneering Research Center admin02 years 6 months ago
ArticleGamaggamni Wixinee Qorannoo kan Bara 2010 Geggeeffamaa ture Goolabame Manager02 years 6 months ago
ArticleGuyyaan Kabaja Ayyaana Farra Malaammaltummaa IQQOtti kabajame Manager02 years 7 months ago
ArticleAGP-II Annual Review meeting, 12-16 Feb 2018, Adama Manager02 years 7 months ago
ArticleLeenjiin Mirga Bilisummaa Odeeffannoo Irratti Kenname Manager02 years 7 months ago
ArticleWoorkishooppiin Xiinxala Hudhaalee Omisha Qonnaa irratti kan xiyyeeffate galma Inistiititiyuutii Qorannoo Qonna Oromiyaatti eegalameera. Manager02 years 8 months ago
ArticleAgricultural Production Constraint Analysis Validation workshop, 23-24 November 2017 Manager02 years 8 months ago
Article Leenjiin Dandeettii Qorattoota Jalqabaa Cimsu kan marsaa duraa IQQOtti Kennamaa Jira Manager02 years 8 months ago
ArticleGodina Booranaatti Horsiisee Bultootni Godinichaa Teknoolojii Qonnaa Irraa Fayyadamoo Ta’uu Isaanii Himan Manager02 years 8 months ago
ArticleSagaantaan Daawwannaa Dirree Giddugaleessa Qorannoo Qonna Sinaanaatti Geggeeffame Manager02 years 8 months ago
ArticleAanaa Goorootti Qonnaan Bultootni kilaastaraan shuqoo omishaan Bu’aa Abdachiisaa argachaa jiraachuu himan Manager02 years 8 months ago
ArticleGiddugaleessi Qorannoo Qonna Sinaanaa Machaaraa Waliin ta’uun sanyiii Bunaa Irratti Qorannooo Geggeessaa Jira Manager02 years 8 months ago
ArticleLeenjii Hoggansaa ‘leadership training’ IQQOtti Kennamaa Jira Manager02 years 8 months ago
Article Leenjiin Dandeettii Qorattoota Cimsu kan marsaa laman kennamaa turee xumuramee jira Manager02 years 8 months ago
Basic pageAdami Tullu Agricultural Research Center admin02 years 10 months ago
ArticleLeenjiin dhimma siivil sarviisii fi meeshaalee riformii qidaa’aa irratti guyyaa 20/02/2010 hanga 23/02/2010 Magalaa Baatuutti gaggeeffame Manager02 years 10 months ago
ArticleLeenjii Hubannoo Cimsuu Ittisa Yakka Malaammaltummaa Irratti Kenname Manager02 years 10 months ago
ArticleBako Agricultural Research Center has conducted a field day on 21-22 October 2017 Manager02 years 11 months ago
ArticleGiddugaleessa Qorannoo Qonna Baakkootti Guyyaan Daawwannaa Dirree Taasifame Manager02 years 11 months ago
ArticleThird Review Workshop of Completed Research Projects Held at Batu Town Manager03 years 1 week ago
ArticleGuyyaan Ayyaana Siivil Sarvisii IQQOtti Kabajame Manager03 years 2 months ago
ArticleReview of the Accomplishments of 2009 and Plan of 2010 E.C Fiscal Year Conducted at IQQO HQs Manager03 years 2 months ago
ArticleFarewell Event Organized for the Former Director General at IQQO Head Quarter Super03 years 4 months ago
ArticleFall Armyworm(Spodoptera frugiperda) Occurs in Western Zones of Oromia Super03 years 4 months ago
Basic pageAgricultural Engineering Research Directorate admin03 years 4 months ago