Some of our researchers in research field
We do for maximizing productivity
IQQO Meeting Hall
Our research empowers women
Researcher at field
IQQO Meeting Hall
Sinana ARC
TypeTitleAuthorRepliesLast updated
Article. Manager01 year 1 month ago
Article. Manager01 year 1 month ago
Basic pageResearch Directorates mhladmin01 year 1 month ago
Basic pageAdministrative Directors Manager01 year 2 months ago
Article. Manager01 year 2 months ago
Basic pageMission and Vision mhladmin01 year 2 months ago
Article... Manager01 year 2 months ago
Article... Manager01 year 2 months ago
PublicationAGP II Publications Manager01 year 2 months ago
PublicationCrop varieties released IQQO 2022 Manager01 year 2 months ago
Article............................................................ Manager01 year 2 months ago
ArticleMaxxansa Piroosidiingii bara 2022 Manager01 year 2 months ago
Publication- Manager01 year 2 months ago
ArticleSelected Horticultural crops suitability map of Oromia Manager01 year 3 months ago
ArticleNotice Manager01 year 10 months ago
ArticleIQQO Centers Location Map Manager01 year 12 months ago
Article Biyya Dinagdeen of Dandeesse Ijaaruu Keessatti Qoodni Qorannoo Qonnaa Olaanaadha. Manager02 years 2 weeks ago
Article.................................................................................... Manager02 years 3 weeks ago
ArticleGiddugaleessi Qorannoo Qonnaa Booree hojiilee Qorannoon Milkaa’aa Jira. Manager02 years 3 weeks ago
Basic pageAsela Agricultural Mechanization Research Center mhladmin02 years 1 month ago
Basic pageJima Agricultural Engineering Research Center mhladmin02 years 1 month ago
Basic pageBedele Agricultural Research Center mhladmin02 years 1 month ago
Basic pageBako Agricultural Engineering Research Center mhladmin02 years 1 month ago
ArticleGamoon AGP-IIn Ijaaramaa Ture Eebbifame Manager02 years 1 month ago
PublicationSocio-economics Research Proceeding(2015-2020) Manager02 years 1 month ago