Some of our researchers in research field
We do for maximizing productivity
IQQO Meeting Hall
Our research empowers women
Researcher at field
IQQO Meeting Hall
Sinana ARC
TypeTitleAuthorRepliesLast updated
ArticleSirna Badhaasa Qonnaan Bultoota Adda Duree Marsaa 12ffaa Irratti Giddugaleessonni IQQO Badhaafaman Manager04 years 7 months ago
ArticleGamaggamni Hojii Qorannoo Sagantaa Guddina Qonnaa (AGP-II)n Deeggaramee Geggeeffamaa ture Milkiin Goolabame Manager04 years 7 months ago
ArticleGamaggamni Hojiilee Qorannoo Sagantaa Guddina Qonnaa (AGP-II) Deeggaramu Geggeeffamaa Jira Manager04 years 7 months ago
ArticleGiddugaleessa Qorannoo Qonna Sinaanaatiin Guyyaan Daawwannaa Dirree Geggeeffame Manager04 years 9 months ago
ArticleOromia Agricultural Research Institute (IQQO) has conducted field day program Manager04 years 10 months ago
ArticleInistiitiyuutiin Qorannoo Qonnaa Oromiyaa Guyyaa Ayyaana Qonnaan Bultootaa Gaggeesse Manager04 years 10 months ago
ArticleWoorkishooppiin Gamaggama Caasaa Ijaarsa ‘Design’ Jallisii AGP-IIn Deeggaramu Geggeeffame Manager04 years 11 months ago
ArticleGamaggamni Yaaliiwwan Qorannoo Geggeeffamaa Ture Milkiin Goolabame Manager04 years 11 months ago
Basic pageGamaggamni Yaaliiwwan Qorannoo Geggeeffamaa Ture Milkiin Goolabame Manager04 years 11 months ago
ArticleRelease of Improved Crop and Forage Varieties Manager05 years 1 month ago
ArticleGamaggamni Geggeeffamaa Ture Milkiin Goolabame Manager05 years 1 month ago
ArticleGamaggamni Karooraa fi Raawwii Adeemsifame Manager05 years 1 month ago
ArticleIbsa Gaddaa Inistiitiyuutii Qorannoo Qonnaa Oromiyaa(IQQO) Manager05 years 2 months ago
ArticleGamaggamni piroojektoota Qorannoon hojiin isaanii dhume geggeeffame Manager05 years 2 months ago
Articleከፍተኛ የግብርና ተመራማሪዎችና ባለሙያዎች የተሳተፉበት በኦሮሚያ ክልል የግብርና ትራስፎርሜሽን ችግሮች ላይ የሚወያይ አውደ-ጥናተ ተካሄደ፡፡ Manager05 years 3 months ago
ArticleGargaarsa Lammilee Buqqa’aniif taasifame Manager05 years 4 months ago
ArticleA one day consultative workshop was held at Oromia Agricultural Research Institute Manager05 years 5 months ago
Basic pageCrop Research Directorate mhladmin05 years 5 months ago
Basic pageCoffee and Tea Research Directorate Manager05 years 5 months ago
ArticleSagantaan Guddina Qonnaa (AGP II) IQQO Leenjii Dandeettii Dubartootaa Cimsu Kenne Manager05 years 5 months ago
Basic pageTechnology Multiplication Research Directorate mhladmin05 years 6 months ago
Basic pageDirector General mhladmin05 years 6 months ago
ArticleGamaggamni Wixinee Qorannoo kan Bara 2010 Geggeeffamaa ture Goolabame Manager05 years 6 months ago
ArticleGuyyaan Kabaja Ayyaana Farra Malaammaltummaa IQQOtti kabajame Manager05 years 7 months ago
ArticleAGP-II Annual Review meeting, 12-16 Feb 2018, Adama Manager05 years 7 months ago