Some of our researchers in research field
We do for maximizing productivity
IQQO Meeting Hall
Our research empowers women
Researcher at field
IQQO Meeting Hall
Sinana ARC
TypeTitleAuthorRepliesLast updated
ArticleTeknoolojii Bishingaa Giddugaleessi Qorannoo Qonnaa Fadiis Baaseen Qonnaan Bultootni Fayyadamoo Ta’aa Jiru Manager02 years 10 months ago
ArticleKenna Tajaajilaa fi Geggeessummaa Irratti Hoggantoota IQQO fi Giddugaleessotaaf Leenjiin Kenname Manager02 years 10 months ago
ArticleRaawwiin Hojii Kurmaana 1ffaa Bara 2013 Giddugaleessotaa Gamaggamamaa Jira. Manager02 years 10 months ago
PublicationAGP proceedings 2009-2011 Manager02 years 11 months ago
PublicationSE proceeding 2020 Manager03 years 1 month ago
PublicationNatural resource Manager03 years 1 month ago
Publicationcrop complete exprement Manager13 years 1 month ago
Basic pagecrop complete experiment2019 Manager03 years 1 month ago
Book pageLivestock Manual two Manager03 years 1 month ago
PublicationLivestock Manual two Manager03 years 1 month ago
ArticleThe first IQQO Advisory Board meeting was successfully held Manager03 years 1 month ago
ArticleQamadiin Waqtii Bonaa Jallisiin Omishame Sassaabamaa Jira Manager03 years 6 months ago
Book pageIQQO Manual Manager03 years 6 months ago
ArticleHojiileen Oomisha Qamadii Walta'insa Qamoolee Sadaniin Hojjatamaa Ture Daawwatame Manager03 years 6 months ago
ArticleGuyyaan Dawwaannaa Dirree Qamadii Aanaa Sadan Soodootti Gaggeeffame Manager03 years 6 months ago
ArticleGamaggamni Wixinee Yaaliiwwan Qorannoo Geggeeffamaa Ture Milkiin Xumurame Manager03 years 6 months ago
ArticleOmishni Qamadii kilaastaraan Waqtii Bonaa Jallisiin Omishame Daawwatame Manager03 years 7 months ago
ArticleGamaggamni Wixinee Yaaliiwwan Qorannoo Geggeeffamuu Eegale Manager03 years 7 months ago
ArticleIQQO AGP-II supported large scale demonstration Manager03 years 11 months ago
ArticleTeknoolojiiwwan Qonnaa Giddugaleessa Qorannoo Qonnaa Fadisiin bahan Hawaasa Qonnaan bultoota Godinichaa fayyadamaa taasisaa jiru Manager04 years 6 days ago
ArticleDr.Abera Deressa has got Honorable Doctorate Degree from Haramaya University Manager04 years 2 months ago
ArticleGamaggamni Piroojektoota Qorannoon Isaanii Xumuramanii AGP-II n Deeggaramee Hojjatamaa ture Geggeeffamuu Eegale Manager04 years 2 months ago
Basic pageVaccancy Manager04 years 3 months ago
ArticleLeenjiin Ittisa Yakka Malaammaltummaa Koree Kaawunsiliif Kenname Manager04 years 3 months ago
ArticleGamaggamni Geggeeffamaa Ture Milkiin Goolabame Manager04 years 6 months ago