Some of our researchers in research field
We do for maximizing productivity
IQQO Meeting Hall
Our research empowers women
Researcher at field
IQQO Meeting Hall
Sinana ARC
TypeTitleAuthorRepliesLast updated
ArticleLeenjiin Mirga Bilisummaa Odeeffannoo Irratti Kenname Manager05 years 7 months ago
ArticleWoorkishooppiin Xiinxala Hudhaalee Omisha Qonnaa irratti kan xiyyeeffate galma Inistiititiyuutii Qorannoo Qonna Oromiyaatti eegalameera. Manager05 years 8 months ago
ArticleAgricultural Production Constraint Analysis Validation workshop, 23-24 November 2017 Manager05 years 8 months ago
Article Leenjiin Dandeettii Qorattoota Jalqabaa Cimsu kan marsaa duraa IQQOtti Kennamaa Jira Manager05 years 8 months ago
ArticleGodina Booranaatti Horsiisee Bultootni Godinichaa Teknoolojii Qonnaa Irraa Fayyadamoo Ta’uu Isaanii Himan Manager05 years 8 months ago
ArticleSagaantaan Daawwannaa Dirree Giddugaleessa Qorannoo Qonna Sinaanaatti Geggeeffame Manager05 years 8 months ago
ArticleAanaa Goorootti Qonnaan Bultootni kilaastaraan shuqoo omishaan Bu’aa Abdachiisaa argachaa jiraachuu himan Manager05 years 8 months ago
ArticleGiddugaleessi Qorannoo Qonna Sinaanaa Machaaraa Waliin ta’uun sanyiii Bunaa Irratti Qorannooo Geggeessaa Jira Manager05 years 8 months ago
ArticleLeenjii Hoggansaa ‘leadership training’ IQQOtti Kennamaa Jira Manager05 years 8 months ago
Article Leenjiin Dandeettii Qorattoota Cimsu kan marsaa laman kennamaa turee xumuramee jira Manager05 years 8 months ago
ArticleLeenjiin dhimma siivil sarviisii fi meeshaalee riformii qidaa’aa irratti guyyaa 20/02/2010 hanga 23/02/2010 Magalaa Baatuutti gaggeeffame Manager05 years 10 months ago
ArticleLeenjii Hubannoo Cimsuu Ittisa Yakka Malaammaltummaa Irratti Kenname Manager05 years 10 months ago
ArticleBako Agricultural Research Center has conducted a field day on 21-22 October 2017 Manager05 years 11 months ago
ArticleGiddugaleessa Qorannoo Qonna Baakkootti Guyyaan Daawwannaa Dirree Taasifame Manager05 years 11 months ago
ArticleThird Review Workshop of Completed Research Projects Held at Batu Town Manager06 years 6 days ago
ArticleGuyyaan Ayyaana Siivil Sarvisii IQQOtti Kabajame Manager06 years 2 months ago
ArticleReview of the Accomplishments of 2009 and Plan of 2010 E.C Fiscal Year Conducted at IQQO HQs Manager06 years 2 months ago
ArticleFarewell Event Organized for the Former Director General at IQQO Head Quarter Super06 years 4 months ago
ArticleFall Armyworm(Spodoptera frugiperda) Occurs in Western Zones of Oromia Super06 years 4 months ago
Basic pageAgricultural Engineering Research Directorate mhladmin06 years 4 months ago
Basic pageFood Science Research Directorate mhladmin06 years 4 months ago
Basic pageAgricultural Economics, Extension and Gender Research Directorate mhladmin06 years 4 months ago
Basic pageNatural Resource Research Directorate mhladmin06 years 4 months ago
Basic pageLivestock Research Directorate mhladmin06 years 4 months ago
Basic pageResearch Directorate mhladmin06 years 4 months ago